Vi vill ha det fint…

Visste du att Uddevallahem har funnits sedan 1949? Under årens lopp har vi byggt nytt och köpt nya fastigheter. Våra hus är väl underhållna och det är vår ambition att det ska fortsätta att vara så. Under 2015 satsade Uddevallahem 48 miljoner kronor på underhåll.

Men tyvärr räcker inte alltid pengarna till allt man vill göra och tyvärr har inte de hyreshöjningar som vi gjort de senaste åren räckt för att täcka det underhållsbehov som finns. 

Hos Uddevallahem gör vi en prioritering av var behovet är som störst. 

Våra rutiner för lägenhetsunderhåll innebär följande:

  • Alla insatser som avser inre lägenhetsunderhåll, målning (inklusive köksluckor), tapetsering och golvmattor, ska vara behovsprövade av Uddevallahem. Vår personal eller besiktningsmän fattar beslut om vad som ska göras.
  • Vid beslut om lägenhetsrenovering bedömer vi skick och funktion. Vi på Uddevallahem tycker att det är viktigt att vi har väl underhållna lägenheter och vi utför naturligtvis renoveringar när en bedömning av lägenhetens skick visar att det är nödvändigt.
  • Du som hyresgäst har alltid möjlighet att renovera din lägenhet själv om du så önskar. Men tänk på att du får göra det på egen bekostnad och att det måste utföras på ett yrkesmannamässigt sätt.