Att hyra lokal

Vårt mål är att erbjuda Uddevallaborna ändamålsenliga och prisvärda lokaler.

Vi har några regler som vi utgår ifrån när det gäller att godkänna hyresgästen. Varje ärende prövas individuellt för att beakta de omständigheter som finns.

 Godkännande av hyresgäst

Innan du kan flytta in i någon av våra lokaler, gör vi en kontroll så att följande punkter uppfylls:

  • Din verksamhet måste vara lämplig för lokalen och för området i stort
  • Du som hyr skall representera ett företag, organisation eller förening.
  • Din kreditvärdighet ska vara god och utan betalningsanmärkningar. Vi gör en kreditupplysning.
  • Avtalstiden är för det mesta 3 år, så du bör ha för avsikt att driva verksamheten under minst den tiden.
  • Momsregistrerade lokaler kan enbart hyras för momspliktig verksamhet.

 
Vi kan i vissa fall, exempelvis om ett företag är nystartat, begära en ekonomisk säkerhet. En sådan säkerhet kan t.ex. vara en bankgaranti på minst sex månaders hyra, eller en borgensman 

Kontakt

Vill du hyra lokal hos oss är din första kontakt med vår lokalförvaltare Anders Linreus, 0522-65 35 62 eller anders.linreus@uddevallahem.se