Din lokal

Felanmälan & Service

Om du upptäcker fel i din lokal vänder du dig till vår kundservice som ser till att du få den hjälp du behöver. Är det riktigt akut vänder du dig till Servicejouren.

Kundservice – din kontakt i alla ärenden

Du kan ringa till vårt kundservice för att få svar på dina frågor eller göra en felanmälan. Vi registrerar alltid din förfrågan och ser till att du blir kontaktad av den du sökt. Om vi inte kan lösa ditt ärende direkt tar vi reda på vem som kan hjälpa dig.

Telefonnummer Kundservice: 0522- 65 35 00


Fastighetskötaren

Det är fastighetsskötaren för ditt område som ansvarar för att avhjälpa felet i din lokal. Du kontaktar honom/henne via vår Kundservice. Vi återkopplar till dig så snart som möjligt för att bekräfta att vi tagit emot din anmälan samt informera om när vi kan hjälpa dig.

Telefonnummer Servicejouren

Tfn: 0522-65 35 85 (vardagar: 16.00 - 07.00, lördag, söndag och helgdag: hela dygnet

Servicejouren hjälper dig med akuta ärenden, som inte kan vänta till nästa dag.

Telefonnummer Trygghetsjouren

Tfn: 0522-65 35 99 (vardagar: 16.00 - 07.00, lördag, söndag och helgdag: hela dygnet)

Trygghetsjouren kan  du ringa på kvällar och nätter om någon av de andra hyresgästerna stör. Dagtid kontaktar du Kundservice. 

 

Förändrade behov

Vi vill att du som hyresgäst ska få de bästa förutsättningar att driva en gynnsam verksamhet i dina lokaler. Därför sker lokalanpassning normalt alltid före inflyttning. Men förändringsbehov kan även dyka upp under en avtalsperiod. När våra kunder behöver omorganisera sig, anställa, yteffektivisera, profilera sig tydligare eller verksamhetsanpassa finns vi till hands för att diskutera och hitta nya lösningar.

Nya lösningar för nya behov

Vi arbetar alltid för att möta våra kunders förändrade behov. Genom regelbundna kundbesök lär vi känna våra kunder och är alltid intresserade av att hitta lösningar på nya lokalbehov. Vi är måna om att skapa långsiktiga kundrelationer och tror på att vara flexibla och anpassa oss efter våra kunders utveckling.

Du är med andra ord alltid välkommen att vända dig till oss. 

Överlåtelse av lokal

Enligt hyreslagen ska du ha hyrt lokalen i minst tre år för att ha rätt att överlåta den. Dessutom måste lokalen överlåtas till någon som även tar över din verksamhet. Kontakta Uddevallahem för mer information.

Behöver man skriva om avtalet när man har bytt från enskild firma till aktiebolag?

Har du enskild firma så är du själv, som fysisk person, hyresgäst. Om verksamheten förändras och övergår till att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta lokaluthyraren hos oss för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget. En överlåtelse till ett aktiebolag kan innebära en sämre säkerhet för hyresvärden. Det är därför vanligt att hyresvärden kräver bankgaranti eller annan säkerhet för att godkänna en sådan överlåtelse.

 

Tänk på att för att få ändra användningen av din lokal måste du först ha tillstånd från oss. I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet, vilket kan innebära att användningen inte får ändras trots att vi har godkänt det. Ta alltid kontakt med Uddevallahem om du tänker ändra din verksamhet.

 

Skyltning

Det finns olika sätt att marknadsföra sin verksamhet på i stadsmiljön. En skylt som talar om att du finns och vad du gör är ofta viktig. För att sätta upp skyltar behöver du både tillstånd från oss och bygglov.

Om du vill sätta upp en skylt, ett skyltskåp eller liknande behöver du först få ett tillstånd från oss. Efter vårt godkännande ansöker du om bygglov hos Uddevalla kommun.

Tänk på att Innan du sätter upp din skylt måste vi först få en kopia på ditt byggnadslov.

 

Skötsel och Underhåll

Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen beträffande skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Det är alltid avtalet som gäller!

Under rubriken Allmänna Bestämmelser på ditt hyresavtal står vad du som hyresgäst ansvarar för och vad vi som hyresvärd ansvarar för. 

Vanligtvis ansvarar hyresvärden för följande delar:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entréportar)
  • Fastighetens installationer såsom vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Renhållning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning

Vanligtvis ansvarar hyresgästen för följande delar:

  • Lokalens inre underhåll vad gäller golv, väggar och tak.
  • Underhåll och utbyte av exempelvis kylskåp och spis.
  • Övriga installationer eller utrustning som du själv installerat.
  •  Du kan själv när som helst på egen bekostnad till exempel måla och tapetsera om det görs på ett fackmannamässigt sätt.

OBS! Kom ihåg att du alltid måste kontakta oss innan du ändrar något i din lokal.

 

Trygghet & säkerhet

Vi tillhandahåller en standardlokal. Det är du som hyresgäst som ansvarar för inbrottsskydd som exempelvis skalskydd, lås och försäkringar. Inbrottsskyddet bör anpassas till verksamheten som bedrivs i lokalen.

Det är du som hyresgäst som är kostnadsansvarig för skador som uppstår i lokalen vid inbrott

Tänk på att alltid skaffa en företagsförsäkring som passar för din verksamhet. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen.