Hyresbetalning

Lokalhyra ska betalas kvartalsvis i förskott om vi inte avtalat något annat. Enligt hyreslagens bestämmelser ska hyra och tillhörande avgifter betalas senast sista vardagen före varje nytt kvartals början. Du kan betala till oss på flera olika sätt. Det bästa och mest miljövänliga alternativet är med e-faktura.

E-faktura

E-faktura, elektronisk faktura, är det smartaste sättet att betala hyran. E-fakturan skickas direkt till din Internetbank och när du går in på bankens hemsida får du ett meddelande om "ny e-faktura". Genom att klicka "godkänn" betalas fakturan.

Den här tjänsten vänder sig till dig som är internetkund. Vill du ansöka eller veta mer om e-faktura, kontakta din bank.

Autogiro

Det är smidigt är det att betala hyran via autogiro. Hyran dras då varje kvartal automatiskt från bankkontot. Du får även en hyresavi så att du kan kontrollera belopp och dag när hyran dras. Autogiro är gratis.

Internet

Du kan också betala hyran på Internet, via Uddevallahems postgiro samt det OCR-nummer som finns på inbetalningskortet. Detta för att vi ska kunna identifiera att betalningen kommer från dig.

Postgiro: 81  01-8

Mer om din hyra

Här har vi samlat information som har med din hyra att göra.

Hyresperiod

Enligt regler i hyreslagen gäller ett hyresavtal för en lokal oftast för en period på tre år eller mer.

Hyresindex

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen räknas din hyra om varje år. När du tecknar ett avtal kommer vi överens om ett basindex som hyran binds till. Hyresförändringen följer Konsumentprisindex (KPI). KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån. Varje år jämförs din hyra med det nya KPI och hyran ändras beroende på vilket KPI som har bestämts.

Kostnader utöver hyran

I de flesta avtal för Uddevallahem hyreslokaler finns fler kostnadsposter än själva hyran. Det kan exempelvis vara kostnad för värme/kyla eller fastighetsskatt.

Kvartalshyra

Kvartalshyra är vanligt i lokalbranschen och vi har det i de flesta av våra lokalhyresavtal.

Marknadshyra

Uddevallahem använder sig av marknadshyra. Det innebär att du betalar vad marknaden tycker att lokalen är värd vid det tillfälle då vi skriver hyresavtal. Marknadshyran kan skilja sig mellan olika stadsdelar - men även inom stadsdelarna beroende på läge och beroende på vad lokalen kan användas till. Marknadshyran brukar exempelvis vara högre för en butikslokal i markplan är för en lokal i källarplan.  

"Momsad" Lokal

En lokal behöver vara momsregistrerad (momsad) för att fastighetsägaren ska kunna dra av moms för drift- och underhållskostnader. Om inte lokalen är momsad blir momsen en kostnad. En förutsättning för att få momsregistrera en lokal är att den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen är registrerad för moms.

Är den verksamhet som du som hyresgäst bedriver inte momsbelagd är inte heller lokalen det, och vi debiterar dig inte moms.