Bo & Trivas

Vi på Uddevallahem vill att du som hyresgäst ska känna dig välinformerad om vad som händer inom Uddevallahem. Därför ger vi ut vår hyresgästtidning Bo & Trivas, fyra gånger per år. Där berättar vi bland annat om vad som är på gång, vi gör reportage om olika områden och vi ger tips om olika saker, till exempel om hur du spar energi.

Tidningen delas ut i brevlådan, men om du har missat något nummer kan du klicka här på länkarna för att läsa det senaste, och tidigare, nummer av Bo & Trivas.

 

Senaste numret av Bo&Trivas

Bo & Trivas 2018 nr 1