Drömmen om en egen bostad …

Det började på Valhallavägen. Året var 1944 och Uddevallavarvet lät bygga helt nya hus åt sina arbetare för att råda bot på den enorma bostadsbristen. Nya hus som senare blev grundplåten till dagens Uddevallahem.

Det var trångt i Sverige, så trångt att hela arbetarfamiljer fick tränga ihop sig i små enrumsskyffen. Redan under första världskriget var bristen på bostäder akut och hyrorna var höga. Dessutom var fastigheterna i dåligt skick. Men det var först efter andra världskrigets slut, i slutet av 1940-talet, som allmännyttan kom till. Riksdagen beslutade då om att ge statliga lån till kommunerna för att de skulle kunna bygga bostäder åt alla.

Och i Uddevalla hakade man på. 1944 lämnade Otto Hermansson och Sigfrid Thulin in en motion till Uddevalla kommun där de påpekade att det vore på sin plats om kommunen tog ansvar för den stora bostadsbristen. Men det skulle dröja ytterligare några år, ända till 1949, innan deras förslag blev verklighet. Uddevallahem grundades och tog över en rad olika fastigheter som byggts från 1944 och framåt. Och på den vägen är det…

Sedan dess har det hänt mycket hos Uddevallahem. I takt med att nya bostadsområden har byggts har bostadsbeståndet vuxit. I dag har vi omkring 4 450 lägenheter, samt ett stort antal lokaler, garage och parkeringsplatser i vår ägo. Totalt har Uddevallahem en bo- och lokalyta på 300 000 kvadratmeter. 

Fakta Allmännyttan

  • Uddevallahem är ett av omkring 300 kommunala bolag och stiftelser i Sverige som kallas allmännyttan. I Uddevallahems fall är det en kommunal stiftelse.
  • Allmännyttan kom till under slutet av 1940-talet. Anledningen var att många bodde trångt och i dåliga bostäder. Efter kriget ökade barnafödandet och bostadsbristen blev akut.
  • Efter ett riksdagsbeslut fick kommunerna statliga lån för att kunna bygga bostäder åt alla.
  • Runt 1,5 miljoner människor i Sverige bor i dag i en hyresrätt som tillhör allmännyttan. 
  • Grundtanken är att se till att det finns bostäder för alla sorts behov och allmännyttan har även ett samhällsansvar. Det kan vara etiskt, miljömässigt, socialt ansvarstagande eller att bidra till en hållbar utveckling.
  • Samtidigt ska det allmännyttiga företagen bedriva verksamheten enligt ”affärsmässiga principer” och erbjuda ett varierat bostadsutbud av god kvalitet.