Vi har en Miljöpolicy

Uddevallahem vill bidra till en bättre miljö och har därmed ett aktivt miljöarbete som omfattar alla delar av vår verksamhet - förvaltning, utveckling och byggnation av fastigheter. Vår ambition är att vi ska erbjuda ett tryggt och varierat boende av hög upplevd kvalitet.

Hur vi arbetar och vad vi ska tänka på för att bidra till en hållbar utveckling regleras i vår Miljöpolicy. Vi ska:

  • sträva efter ständig förbättring i utnyttjande av resurser för att minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar genom att använda skonsamma material och metoder;
  • se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar;
  • visa öppenhet och informera om företagets miljöpåverkan och miljöarbete som att vara lyhörda för förändringar och reaktioner i omvärlden;
  • med god marginal uppfylla gällande lagar och krav som vi berörs av;
  • utbilda och stimulera våra medarbetare och kunder till engagemang, ansvar och delaktighet i miljöarbetet.

Vårt miljöarbete finns lättillgänglig för alla medarbetare i en digital handbok. Handboken bygger på ISO 14001:2015 för miljöarbete och OHSAS 18001 och AFS 2001:1 för arbetsmiljöarbete.