DEBATT: Vi bygger för Uddevallas framtid

Some description

Det är byggboom i Uddevalla. Inte sedan 80-talet har det satsats så mycket på nya lägenheter i kommunen som nu. På Uddevallahem tycker vi att det här är oerhört positiva signaler. Med 8 000 personer i kö till våra befintliga lägenheter anser vi att det är hög tid att byggandet tar fart. Och den möjlighet som nu ligger framför oss måste tas tillvara på bästa sätt.

Vi övertygade om att det är just tillgången till attraktiva lägenheter i bra lägen som kommer att vara den avgörande faktorn i den hårdnande konkurrensen om framtidens arbetskraft.

Som kommunal bostadsaktör har Uddevallahem en viktig roll i utvecklingen av Uddevallas framtid. Vi ska vara en aktiv part i diskussionen om framtidens boende och vi vill medverka till att vi kan erbjuda såväl Uddevallabor, som inflyttande invånare, en attraktiv bostad.

Vår målsättning är att vi ska bygga 500 nya hyresrätter fram till år 2020. Det motsvarar en investering på cirka 850 miljoner kronor. En fantastiskt stor investering som kräver att företaget har en sund ekonomi. Och för det krävs att Uddevallahem börjar leverera vinst som ska återinvesteras i gynnsamma projekt.

Men ska ett allmännyttigt företag verkligen vara vinstdrivande? frågar sig vän av ordning. Ja, det ska vi faktiskt. Enligt de krav som ställs på oss ska vi leverera vinst som ska gå tillbaka till verksamheten och därmed gynna våra hyresgäster. Och vi vill utnyttja den möjligheten till att bygga ett starkt företag som kan leva vidare och ge tak över huvudet åt alla i samhället i generationer framöver.

Under den gångna hösten satte vi spaden i jorden för två stora byggprojekt i Uddevalla. Vi bygger 80 nya lägenheter i Folkets Park och i kvarteret Fisketången på Skogslyckan. Den positiva respons vi fått har varit långt över förväntan.

Men som alla vet så kostar det att bygga nya lägenheter. Vi gör allt vi kan för att det ska bli så kvalitativt billigt som möjligt för våra hyresgäster, men när vi tittar på hur kostnaden för byggnation har stigit i jämförelse med konsumentprisindex (KPI) ser vi lätt att det är betydligt dyrare att bygga idag än tidigare. Enligt Boverkets siffror har KPI stigit med 700 procent sedan 1968 samtidigt som byggindex ökat med 1 800 procent. Ja, siffrorna talar sitt tydliga språk.

Trots det ligger kostnaden per kvadratmeter för Folkets Park och Fisketången i stort sett i samma nivå som ”billiga studentlägenheter” i Göteborg. Det säger en del om hur vi pressar våra priser.

Att bygga ett hållbart samhälle för kommande generationer är allas angelägenhet. Men när det gäller ett verka för en utveckling av bostadsbyggande i Uddevalla vill vi på Uddevallahem ta på oss ledartröjan. Av den enkla anledningen fokuserar vi på nyproduktion. Vi arbetar aktivt med att fylla på vår projektportfölj som redan nu innehåller mer än 200 lägenheter som förhoppningsvis kommer att se dagens ljus de kommande åren.

Thomas Aebeloe,
Vd Uddevallahem

Carin Ramneskär,
Ordförande Uddevallahems styrelse