Hårt arbete gav positivt resultat

Some description 

2013 innebar ett positivt resultat för Uddevallahem, men året ägnades också att förändra sättet att arbeta med den ekonomiska delen av verksamheten. Ett år för omställning, helt enkelt.

- Nu fokuserar vi mer på resultatet för att få en struktur kring ekonomin, förklarar vd:n Thomas Aebeloe.

I dagarna publiceras Uddevallahems årsredovisning för 2013 och företaget redovisar ett resultat på 5,6 miljoner kronor. Positivt för företaget, naturligtvis, men delvis också ett resultat av ett aktivt förändringsarbete. Vid sidan om den vanliga ekonomiska processen har 2013 varit ett år då fokus har legat på att skapa ekonomiska förutsättningar för framtiden.

- 2013 visade ett positivt resultat, men långtifrån det mål vi har i vår affärsplan för att vi långsiktigt ska klara av våra åtaganden. Vi behövde tänka om, skapa ett nytt mindset kring ekonomin, säger företagets vd Thomas Aebeloe.

För att företaget ska få förutsättningar att leva upp till de ekonomiska målen har budskapet gått långt ut i organisationen och involverat alla anställda. I dag ska i stort sett alla medarbetare ha en större medvetenhet om företagets ekonomi och resultat.

- Vi planlade det här arbetet under 2013 för att det ska slå fullt ut under 2014, säger Aebeloe.

 

Årets årsredovisning presenteras i en digital form som framförallt är väl anpassad för surfplattor:

http://arsredovisning.uddevallahem.se