Information vid felanmälan av fibernätet

När du ringer och gör en felanmälan till din leverantör, begär alltid att få namn på handläggaren som tar emot ärendet och ett ärendenummer.

Detta är viktigt vid fortsatt kontakt med tjänsteleverantören, dels då du som kund kan ange ärendenummer och låta handläggaren snabbt bekanta sig med ditt ärende men också för att det ska gå att spåra händelser om ärendet går vidare.

För oss som fastighetsägare underlättar det också då vi kan peka på just ditt ärende vid eventuell kontakt med tjänsteleverantören om ärendet kräver det.

Normal handläggningstid för ett ärende hos tjänsteleverantören är fem arbetsdagar från det att det registrerats.