Besöksparkeringar – avgift

Vi kommer successivt att börja avgiftsbelägga besöksparkeringarna på våra områden. Detta innebär att den som parkerar på en besöksplats kan betala avgiften via SMS alt ringa (vissa tider).  Vi tror att detta kommer gynna de boende då besökare får lättare att hitta parkeringar.

 

För mer info, klicka här.