Gå nybörjarsim – Uddevallahem står för halva kostnaden!

Uddevallahem går nu in och betalar halva medlemsavgiften (150 kronor) för de hyresgäster som anmäler sig till nybörjarsimmet Baddaren. 

– Idag är det tyvärr ingen självklarhet att gå i simskola och att lära sig simma. Men kan vi på det här sättet hjälpa några barn i våra områden att få vattenvana är vi nöjda, säger Uddevallahems vd Thomas Aebeloe. 

Nybörjarsimmet Baddaren är gratis första terminen man deltar, så när som på att man måste lösa en medlemsavgift på 300 kronor hos Uddevalla Sim.

Men nu går alltså Uddevallahem in och betalar halva den avgiften för alla hyresgäster som anmäler sig till simutbildningen!

Rent praktiskt går det till så att du som hyresgäst får tillbaka 150 kronor av Uddevallahem mot uppvisande av faktura från Uddevalla Sim.

– Genom att stå för halva avgiften hoppas vi ta bort tröskeln för några som annars kanske inte ansåg sig ha råd med det här, säger Thomas Aebeloe.

Du som redan anmält ditt barn till Baddaren denna hösten kan således se fram emot att kostnaden nu halveras för dig!

Du som vill anmäla ditt barn till Baddaren denna terminen, men inte redan gjort det, har ännu chansen. Sista anmälningsdagen är 28 augusti och det finns fortfarande några få platser kvar.

Ni som inte får plats på Baddaren i höst kan glädja er åt att erbjudandet från Uddevallahem kommer att gälla även under vårterminens kurs. 

Vad är då Baddaren? Baddaren är Uddevalla Sims verkliga nybörjarkurs på vägen mot att lära sig simma. Här får barnen leka och göra olika övningar för att börja få vattenvana. Det krävs inga förkunskaper och de flesta som börjar i Baddaren är inte äldre än cirka fyra år.

För att locka många till Baddaren har simklubben tagit bort kursavgiften under första terminen för alla. Det enda man då betalar är en medlemsavgift på 300 kronor.

Det har antagligen bidragit till att Baddaren blivit en succé som hittills lockat 612 barn att delta sedan starten 2012. Uddevalla Sim kan också konstatera att det fungerat som ett bra integrationsprojekt, då tillströmningen av barn från invandrargrupper varit stor.

Det stämmer väl med de mål Uddevallahem har om att bidra till integrationen i samhället.

– Det här känns kul. Vi tar ett socialt ansvar och hjälper barn i våra bostadsområden, samtidigt som vi också hjälper en lokal förening. Så för oss var det självklart att gå in i det här samarbetet, avslutar Thomas Aebeloe på Uddevallahem.