Hyrorna klara för Uddevallahems hyresgäster

Uddevallahem och Hyresgästföreningen Region BÄSK har träffat en överenskommelse rörande hyresnivåerna för företagets ca 4 300 lägenheter. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 1,15 procent från och med den 1 januari 2015. Hyran kommer att tas ut retroaktivt på hyran i februari.

Uddevallahem yrkade ursprungligen på en höjning av hyrorna på 2,4 procent, vilket var baserat på Uddevallahems långsiktiga behov och strategier, samt att företaget fortsatt vill erbjuda en god förvaltningsservice. Företaget fick dock inte gehör för sina långsiktiga mål och strategier. 

–      För att täcka upp höjda taxor, samt för att möta vårt fortsatt stora underhållsbehov hade vi egentligen behövt en större ökning, men vi anpassar oss efter den allmänna prisutvecklingen i samhället, säger Uddevallahems vd, Thomas Aebeloe. 

–      En stor del av våra fastigheter står inför ett stort renoveringsbehov. En ökning av våra hyresintäkter är därför en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta hålla våra hus i gott skick. 

Parterna är därmed överens om att hyrorna för bostäder höjs den 1 januari 2015 med 1,15 procent. För en tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter, som idag kostar 4 555 kronor i månaden, innebär det att hyran höjs med 52 kronor per månad.

Uddevallahem har under de senaste åren satsat stora resurser på underhåll för att höja statusen på det befintliga bostadsbeståndet till en hög nivå. Uddevallahem avser att fortsätta den satsningen och genomföra nödvändiga upprustningar av bolagets fastigheter, ökade satsningar på utveckling av bostadsområden samt fortsätta förbättra kundservicen.

För mer information kontakta Uddevallahems vd, Thomas Aebeloe, tfn 0730-584874.

 

Thomas Aebeloe, vd