Uddevallahem planerar 240 nya bostäder i östra Uddevalla

Some description

Uddevalla kommun säljer mark till Uddevallahem för 17 miljoner kronor. Totalt beräknar Uddevallahem att på sikt kunna bygga 240 nya bostäder i det nya området.

I Äsperöd i östra Uddevalla planeras för nya bostäder. Det kräver en ny detaljplan, då det idag finns ett avvecklat vårdboende på området. Ändringen av detaljplanen syftar till att skapa möjligheter att bygga cirka 240 bostäder i form av flerfamiljshus i två till sex våningar. Dessutom skapas möjligheter för en ny förskola i bostadsnära läge.

Uddevalla kommun har nu kommit överens med Uddevallahem om en markaffär där Uddevallahem förvärvar ca 22 000 kvm mark i Uddevalla för 17 000 000 kr. Överenskommelsen skall nu godkännas av kommunstyrelsen vid dess möte i september. Tillträde sker i november 2015.

– Det är ett spännande och attraktivt område, där minst 240 uddevallabor kommer att kunna få ett nytt hem, säger Thomas Aebeloe, vd vid Uddevallahem.

– Jag är mycket glad över att vi förvärvar mark i ett så centrumnära läge och att vi nu har rådighet att långsiktigt planera ett nytt attraktivt bostadsområde i Uddevalla, säger Paula Berger, styrelseordförande vid Uddevallahem.

 

För mer information: Vd Thomas Aebeloe, Uddevallahem, tel 073-0584874