Visvägen - pilotprojektet som ger kunskaper för framtiden

Allt byts ut när 12 lägenheter på Visvägen nu genomgår en totalrenovering. Det här är ett viktigt pilotprojekt inför det stundande jättearbetet med att renovera samtliga cirka 800 lägenheter i området.

 Some description

– De här husen är en del av miljonprogrammet. Vi har kommit dit hän att de är slitna och läcker energi. Vi har problem med vattenläckor och fuktskadade badrum och måste renovera hela beståndet, förklarar Daniel Kilfjord, byggprojektledare på Uddevallahem.

 – Ett alternativ hade förstås varit att sälja husen, men det gör inte Uddevallahem. Vi tar hand om det här och det tycker jag känns väldigt bra, tillägger Thomas Zetterlund, förvaltare på bolaget.

 Men det är ett stort och kostsamt projekt. Så för att skaffa sig kunskaper och erfarenheter har de två trappuppgångarna på Visvägen 2 och 4 valts ut som pilotprojekt. Sedan i somras pågår här en totalrenovering av 12 lägenheter, med Tuve Bygg som entreprenör. Hela lägenheterna har blåsts ut och hyresgästerna har fått flytta ut tillfälligt under arbetet.

 – Stamrenoveringarna var nödvändiga, men minst lika viktiga är alla energioptimeringsåtgärder för att täppa till energiförluster. Vi har till exempel tilläggsisolerat när vi bytt tak och fasad, och där kan vi redan nu se att det lönar sig, säger Daniel Kilfjord.

 De närmaste två åren ska resultatet av renoveringen mätas och följas upp. Framför allt kommer energieffekterna att mätas noga, men även till exempel fukt och temperatur kommer att analyseras med hjälp av mätare.

 – Allt för att se att vi använt rätt åtgärder. Därför är det inte säkert att det blir exakt samma när vi kommer till de andra husen.

 Och att renoveringen är efterlängtad på Hovhult är tydligt.

 – Det är många grannar som kommit fram och undrar när vi kommer till deras hus, berättar Mats Hedlund, arbetsledare på Tuve Bygg.

 I mitten på december kommer lägenheterna på Visvägen att vara inflyttningsklara.

Some description

Det är en totalrenovering som görs inne i lägenheterna.

 

Some description

Daniel Kilfjord, byggprojektledare på Uddevallahem, är mycket nöjd med resultatet och påpekar att de energisparåtgärder som görs är en väldigt viktig del av projektet.

 

Some description

Trappuppgångarna kommer att bli betydligt ljusare än innan renoveringen.