Arkeologernas arbete klart på Sundberg

Utgrävningen på Sundberg-tomten är klar. Arkeologernas arbete har resulterat i flera fynd som går tillbaka till 1700-talet.

 

         Arkeolog Niklas Ytterberg visar upp ett av fynden på Sundberg, ett askkoppsliknande fat.

- Jag är nöjd. Nu går vi igenom de föremål vi hittat och kommer att skicka prover för analys, men vi behöver inte gräva mer på tomten, säger Niklas Ytterberg, arkeolog på Bohusläns museum.

Utgrävningen på Sundberg-tomten vid Västerlånggatan/Lagerbergsgatan i centrala Uddevalla var efterlängtad för arkeologerna och blev möjlig tack vare att Uddevallahem står i begrepp att börja bygga lägenheter, servicebostäder och kontor på tomten senare i år.

Arkeologerna har nyligen avslutat sitt arbete och spåren man funnit på tomten leder tillbaka flera hundra år i tiden. Bland fynden finns till exempel keramik i form av krukor, fat och skålar. Dessutom har man funnit porslin från 1700-talet, som härstammar från Kina.

- Porslinet har tagit sig till Uddevalla via Göteborg, hela vägen från Kina. Det är kul, även om det handlar om små mängder, säger Niklas Ytterberg.

I de grävda schakten har synts tydliga skikt, där varje skikt utgjort var sin tidsepok. Arkeologerna har på det sättet kunnat fastställa att de grävt sig ner till 1600-talet.

- Det har varit ovanligt pedagogiskt på det sättet, konstaterar Niklas Ytterberg.

Området runt kvarteret Sundberg blev en del av stadsbebyggelsen på 1730-talet, då staden expanderade så att den sträckte sig till Norrtullsgatan. Innan dess ska två smedjor ha legat någonstans vid Sundberg-tomten. 

Därefter är det tre bränder – 1806, 1871 och 1990 – som utgör de stora milstolparna i tomtens historia.

Nästa milstolpe blir år 2018, då Uddevallahems nya hus på tomten ska stå klart. För Uddevallahems del pågår nu arbetet med bygglovskompletteringar inför den planerade byggstarten i höst.

Vid utgrävningen syns tydliga skikt i marken, som var och en utgör sin tidsepok. Här har Thomas Bergstrand och Pontus Svensson grävt sig ner till 1600-talet.