Driftavbrott påverkar boende på Kandidatvägen

Information till dig som bor på Kandidatvägen på Misteröd:

På grund av vägarbete/ny sträckning av väg så kommer el, tele och fiberstråket till Kandidatvägen att behöva flyttas.

Detta medför att det blir driftsavbrott nattetid den 4 maj 2016 mellan kl. 02:00 – 04:00 .

Avbrottet gäller bredband, telefoni samt TV