Fjärrvärmeläcka drabbar boende på Skogslyckan

Information fredag 26 augusti.

Uddevalla Energi har drabbats av en stor fjärrvärmeläcka på Skogslyckan, mellan Sunnanvindsvägen 1 och 3. Tyvärr innebär detta att flera hus i området kommer att bli utan varmvatten tills felet är åtgärdat. Enligt de uppgifter vi fått vid lunchtid idag drabbar detta adresserna Sunnanvindsvägen 1, 2, 3 och 4, samt Nordanvindsvägen 2.

Det finns också en risk att den grävning Uddevalla Energi måste göra för att åtgärda felet, påverkar framkomligheten för en del hyresgäster.