Nu är utgrävningen igång på Sundberg

Uddevallahems planerade bygge på Sundberg-tomten ger samtidigt arkeologerna en fantastisk möjlighet att gräva sig ner i Uddevallas historia. Spåren på tomten leder flera hundra år tillbaka i tiden.

Ett fat, som påminner om en askkopp, var en av de upptäckter som arkeolog Niklas Ytterberg och hans kolleger gjorde under måndagen. 

 

Senare i år drar Uddevallahem igång bygget av lägenheter, servicebostäder och kontor på Sundberg-tomten. Men allra först ska arkeologerna göra sitt jobb.

Sedan förra veckan är utgrävningarna på tomten vid Västerlånggatan/Lagerbergsgatan i full gång. Arkeologen Niklas Ytterberg från Bohusläns museum säger att han gått och väntat på det här tillfället i flera år. Nu blev det möjligt, tack vare att Uddevallahem står i begrepp att bygga bostäder på tomten.

- Vi letar efter den gamla staden. Den som fanns här fram till den stora stadsbranden 1806, berättar han.

Och spår finns. Delar av en glaserad takpanna och en kanna, båda från sent 1700-tal, är några av de fynd som gjorts den här dagen. Ett askkoppsliknande fat är ett annat av fynden.

Niklas Ytterberg och hans kolleger har en god bild av tomtens historia.

- Man kan se det som att det blir den femte fasen i den här tomtens historia när Uddevallahem bygger här, säger Niklas Ytterberg.

Den historiebeskrivningen börjar med två smedjor som man vet låg utanför dåtidens stad, ungefär där Sundberg-tomten är idag. Andra fasen var när man expanderade staden på 1730-talet, så att den sträckte sig till Norrtullsgatan och där således det här området blev en del av stadsbebyggelsen.

Därefter är det tre bränder – 1806, 1871 och 1990 – som utgör de stora milstolparna i tomtens historia.

Den arkeologiska utgrävningen kommer att pågå under några veckor i april och sedan utvärderas.

 

Här har arkeologerna hittat ett golv och en dörr.

 

Vid utgrävningen syns tydliga skikt i marken, som var och en utgör sin tidsepok. Här har Thomas Bergstrand och Pontus Svensson grävt sig ner till 1600-talet.

 

Niklas Ytterberg visar upp flera delar av en kanna från sent 1700-tal.