Snöröjning - så jobbar Uddevallahem i vinter

När snön faller – och i synnerhet vid kraftiga snöfall – måste Uddevallahem göra prioriteringar i snöröjningen. Då är det säkerhet och framkomlighet som kommer först.

Det betyder att vi i tidigt skede ser till att ytorna vid grupp- och serviceboenden blir skottade, liksom att räddningstjänstvägar blir framkomliga. Det handlar helt enkelt om att utryckningsfordon ska kunna ta sig fram. Vi vill också så snart som möjligt ploga fram till våra förskolor och på våra trottoarer.

Därefter skyndar vi oss att ta hand om våra gårdar, parkeringar och övriga ytor.

Hur snart vi börjar ploga vid ett snöfall finns det inget entydigt svar på. Ibland är det nödvändigt att starta arbetet redan under pågående snöfall (och så återvänder vi sedan för en andra plogning), medan det andra gånger blir bäst resultat om vi låter det snöa klart innan vi börjar ploga.

Vi ber också om förståelse för att hur vi än gör kan inte alla gårdar, trottoarer och övriga ytor bli snöröjda samtidigt.

Här följer en liten sammanfattning av hur ansvaret ser ut avseende snöröjning;

Gårdar och allmänna ytor

Uddevallahem ansvarar för att din gård och de allmänna ytorna där blir snöröjda och halkfria. Vi snöröjer också våra fastigheters tak vid behov.

Parkeringsplatser

Uddevallahem plogar den allmänna ytan samt de parkeringsplatser vi kommer åt (alltså där det inte står några bilar) på våra parkeringar.

I de fall där hyresgästen har förhyrd p-plats plogar Uddevallahem den allmänna ytan på parkeringen, medan hyresgästen själv ansvarar för att skotta sin parkeringsruta. Om din parkeringsplats får en snövall efter Uddevallahems skottning (på grund av att din bil står parkerad vid vår plogning) ansvarar du själv för att skotta bort den.

Balkong/uteplats

Hyresgästen ansvarar själv för sin balkong/uteplats. Det är särskilt viktigt att du ser över din balkong vid snöfall, eftersom snöras kan orsaka olyckor.