Uddevallahem bygger 47 nya lägenheter på Tureborg

Uddevallahem bygger 47 nya lägenheter i kvarteret Rudan på Tureborg. Det åtta våningar höga huset kommer att stå inflyttningsklart redan om drygt ett år.

- Vi är glada att ha hittat en modell som gör att vi snabbt och effektivt kan få fram lägenheter som svarar upp mot efterfrågan på nya, mindre, lägenheter, säger Uddevallahems vd Thomas Aebeloe.

 

För att underlätta och snabba på byggprocessen har branschorganisationen SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) tagit fram nyckelfärdiga så kallade kombohus, som för närvarande finns i tre utföranden. Det hus Uddevallahem nu står i begrepp att bygga på Tureborgsvägen går under namnet Kombohus Plus – ett åtta våningar högt punkthus.

Huset i kvarteret Rudan kommer att rymma 47 lägenheter och här lägger Uddevallahem fokus på att möta det behov av mindre lägenheter som finns i Uddevalla.

Bygglov har nyligen beviljats och markarbeten är planerade att starta på tomten under december. Huset kommer sedan att vara färdigt för inflyttning under 2018.

Parallellt med bygget på Tureborg kommer Uddevallahem samtidigt att ha igång två stora byggprojekt i centrum. I kvarteren Eol och Sundberg byggs över 100 hyreslägenheter, ett antal servicebostäder och kontor med inflyttning 2018.

NCC är totalentreprenör för bygget i kvarteret Rudan.