Uddevallahem del i utställning om folkhemmet

Den som vill veta mer om folkhemmet kan bege sig till Bohusläns museum. Där pågår nu utställningen Folkhemmets rum, som visar på boendeidealen under decennierna 1930-1960.

Utställningen handlar bland annat om folkhemmets framväxt i Uddevalla, där Uddevallahem spelat en central roll genom historien. Uddevallahem grundades 1949 i en tid då trycket på bostäder var stort. Det handlade dels om att ge alla varvsarbetare någonstans att bo, dels att generellt sett höja standarden på boendet.

Under 1940-, 1950- och 1960-talen byggdes miljoner hälsosamma, ljusa och praktiska bostäder för alla runt om i Sverige med hjälp av statliga lån .

  • Uddevallahem som allmännyttigt bolag gjorde det möjligt för alla att få ett bättre boende. På det sättet är Uddevallahem en spegling av folkhemstanken, säger Sofie Henryson Rudvall, utställnings- och programantikvarie på Bohusläns museum.

Det är också en av Uddevallahems trerumslägenheter på Tallvägen som står modell för utställningen. Områden som växte fram under den här tiden var till exempel Skogslyckan, Unneröd, Tureborg, Järvstigen och Bohusgården. Samtliga är områden där Uddevallahem har gott om bostäder.

Utställningen sker i samarbete med Nordiska museet i Stockholm och pågår till 30 oktober.

Det här köksskåpet har Bohusläns museum lånat från en av Uddevallahems lägenheter på Timmerbergsvägen, där det för övrigt väntar stamrenovering i höst.

Ett foto från tiden när Skogslyckan växte fram.