Uddevallahem köper tomt på Strömstadsvägen

 

Uddevallahem köper tomten på Strömstadsvägen 37 av Bastionen 31 Förvaltning AB för att bygga cirka 30 lägenheter.

–Vi är glada att kunna addera ytterligare ett nyproduktionsprojekt till vår portfölj, för att svara upp mot marknadens efterfrågan, säger Uddevallahems vd Thomas Aebeloe.

Bastionen 31 har en bruttoarea på 4 000 kvadratmeter och är detaljplanerad för bostäder. Här har Uddevallahem för avsikt att bygga cirka 30 små, yteffektiva, lägenheter. En majoritet av lägenheterna kommer att bli ettor och tvåor.

– Tomten har ett utmärkt läge nära såväl centrum som järnvägsstationen och inre hamnen. Dessutom ligger den strategiskt bra i förhållande till vårt befintliga bestånd på Strömstadsvägen, säger Thomas Aebeloe.

– Här vänder vi oss inte minst till pendlare och ungdomar som ska ha sitt första egna boende. Det känns viktigt, och det är extra roligt att kunna erbjuda detta i ett så attraktivt läge, säger Uddevallahems ordförande Paula Berger.

Byggprojektet väntas starta om 2-3 år. Idag finns två hyresgäster på tomten, och Uddevallahem kommer tillsammans med dem se till att hitta bra lösningar för deras fortsatta verksamhet.

Förvärvet av Bastionen 31 innebär att Uddevallahem de närmaste åren kommer att bygga minst 140 nya bostäder i centrumnära läge. Redan i höst sätter Uddevallahem spaden i marken för över 100 nya lägenheter. I kvarteret Eol kommer Uddevallahem att bygga cirka 80 lägenheter och i kvarteret Sundberg blir det 26 lägenheter samt ett antal servicebostäder.

Svensk Fastighetsrådgivning har varit rådgivare i förvärvet av tomten Uddevalla Bastionen 31.