(Ännu) bättre service med bovärdar och miljövärdar

Uddevallahem vill kunna erbjuda dig som bor hos oss bästa möjliga service. Som ett led i detta gör vi nu en organisationsförändring där våra fastighetsskötare får nya, mer specialiserade, arbetsområden som bovärdar och miljövärdar.

Från och med den 13 september finns det inga fastighetsskötare på Uddevallahem längre. Istället kommer våra bovärdar och miljövärdar att ta hand om ditt boende, både på insidan och på utsidan. Förändringen är dels ett sätt för oss att sätta dig som hyresgäst i centrum, men också ett sätt att låta vår personal få vidareutvecklas, specialisera sig och ta ett utökat ansvar inom de områden som intresserar dem mest.

 

Bovärdar med tekniken i fokus 

 

Hasse Carlsson som är distriktschef för område Söder på Uddevallahem berättar att bovärdarna i första hand kommer att koncentrera sig på den tekniska biten av fastigheternas underhåll.

– Genom att bovärdarna inte längre klipper gräs eller tar hand om snöskottning frigörs tid för att ge bättre, mer personlig service till dig som hyresgäst.

Att göra en felanmälan via vår app eller via telefon går självklart fortfarande fint. Men ibland kan det vara lättare att förklara vad som inte fungerar direkt till någon, speciellt om man har det lite svårt med språket. Därför kan du från och med nu också göra din felanmälan direkt till din bovärd. Telefonnumret hittar du i din trappuppgång.

 

Miljövärdar med grönare fingrar

 

Miljövärdarna kommer i sin tur att koncentrera sig på allt som har med utsidan att göra, alltifrån gräsklippning och snöröjning till skötsel och anläggning av planteringar.

– Vi på Uddevallahem satsar ju stort på just utemiljön, och det är något som kräver en hel del specialkunskaper för att det ska bli bra, säger Hasse Carlsson.

Sammantaget ger den nya modellen en hel del fördelar, med tydligare ansvarsfördelning som en av dem. Men Hasse framhåller också att det fortfarande handlar om ett samarbete.

– Absolut, vi ska inte vara så fyrkantiga att vi inte kan överlappa och täcka upp för varandra när det behövs.