Avgrävd fiberkabel påverkar boende på Svedjestråket

Vid underhållsarbete på Svedjestråket har en fiberkabel grävts av. Det här påverkar boende på Svedjestråket 10, 12, 14 och 16.

Skadan är identifierad och reparationsarbetet startar så snart vi har nytt material framme på måndag.