Utmaningen gör Uddevallahem ännu friskare

När Uddevallahem drog igång Utmaningen i friskvårdens tecken ville över 80 procent av personalen vara med.

Resultatet? Tillsammans har vi tränat och motionerat nästan 4 000 timmar de tio veckor som Utmaningen pågått!

 

 

Hälsa och friskvård är viktigt på Uddevallahem och 2016 ökade vår frisknärvaro till 97,1 procent.

- Företaget jobbar aktivt tillsammans med personalen för att uppmuntra till friskvårdsaktiviteter, i syfte att hålla oss friska, motverka skador och stimulera till rörelse och olika aktiviteter, säger Linda Samuelsson, personalchef på Uddevallahem.

Ur dessa tankar föddes idén på Uddevallahemsutmaningen, en intern lagtävling med syfte att inspirera till att träna och motionera. Varje deltagare registrerar de minuter man tränar och motionerar under en 10-veckorsperiod. Lagets sammanlagda träningstid räknas sedan ihop och jämförs med övriga lag.

Reglerna har varit enklast möjliga. Deltagarna har fått registrera tiden på alla aktiviteter man gjort som syftar till motion. En timmas promenad har på det sättet varit lika mycket värt som en timmas löpning.

- Vi valde det upplägget för att få med oss den breda massan – och det visade sig vara helt rätt. 66 personer, det vill säga över 80 procent av våra anställda, ville vara med vilket är fantastiskt bra, säger Johan Krylberg i Uddevallahems hälsogrupp.

När Uddevallahem den här veckan gör bokslut för Utmaningen kommer vi vara uppe i nästan 4 000 timmars träning sammanlagt sedan starten 25 mars. Det motsvarar nästan 60 timmar per deltagare, eller 50 minuters träning i snitt per dag.

- Ett jättebra resultat. Och vi hoppas givetvis att detta leder till att vår personal blir ännu friskare och att man genom detta blivit inspirerad till att fortsätta motionera, avslutar Linda Samuelsson.