Nu stärks skyddet för dina personuppgifter

Uddevallahem värnar vi om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Som du kanske känner till träder nu nya EU-regler i kraft som reglerar hur företag och organisationer får använda personuppgifter i sin verksamhet. Den nya dataskyddsförordningen kallas GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter den tidigare Personuppgiftslagen, PUL.

Uddevallahem och alla andra bolag/företag/organisationer har att följa det nya regelverket, som innebär att skyddet för dina personuppgifter stärks.

Vi är redan sedan tidigare noggranna med hur vi hanterar personuppgifter. Syftet med de nya EU-reglerna är främst att tydliggöra att ansvaret för att reglerna följs ligger på företaget, och att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifter kan visa att vi följer reglerna i GDPR.

Här kan du läsa Uddevallahems riktlinjer för hantering av personuppgifter 

Som hyresgäst eller registrerad i vår bostadskö behöver du inte göra något med anledning av den nya lagstiftningen. Vill du veta mer om GDPR hittar du information på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.

Du är också välkommen att maila Uddevallahem på info@uddevallahem.se om du har några frågor. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med Uddevallahem som hyresvärd!