Uddevallahem förvärvar fastigheter i centralt läge i Uddevalla

Uddevallahem har förvärvat fastigheterna Krummedike 16 & 17. Fastigheterna ligger i ett mycket centralt läge på Kungsgatan i Uddevalla.

- Vi ser en stor potential i det här läget. Redan idag bidrar våra nyproduktioner på tomterna Eol och Sundberg till utvecklingen av Uddevalla och centrumkärnan. Med det här förvärvet skaffar vi oss utmärkta förutsättningar att fortsätta det arbetet, säger vd Thomas Aebeloe.

Fastigheterna består idag av ett K-märkt bostadshus, en restaurang och ett antal parkeringsplatser. Innan en produktion av nya bostäder kan bli aktuell på tomten måste den nuvarande detaljplanen ersättas av en ny detaljplan.

-Man ska se det här som ett strategiskt köp för framtiden. Vi har skaffat oss markreserver i ett riktigt bra a-läge. När en byggnation kan bli aktuell på de här fastigheterna är för tidigt att säga redan nu, säger Thomas Aebeloe.

Säljare av fastigheterna är HB Rör & Värme, Pettersson & Co.