Drift

Leif Göransson

Driftchef

0522-65 35 40

Gunnar Franklin

VVS-reparatör

Kjell Rödin

Snickare

Knut Johansson

Snickare

Kurt Hagman

Reparatör

Lars Hermansson

Snickare

Marie-Louise Lahtinen

Driftadministration

Morten Johansson

VVS-reparatör

Niclas Nordgaard

Elektriker

Owe Andreasson

Snickare

Peter Johansson

Reparatör

Stefan Larsson

VVS-reparatör

Tommy Jacobsson

Elektriker