Fastighet

Ronny Bohm

Fastighetschef

0522-65 35 58

Klicka här

Anders Linreus

Lokalförvaltare

0522-65 35 62

Klicka här

Andreas Skälegård

Energiingenjör

0522-65 35 00

Klicka här

Daniel Shamoun

Byggprojektledare

0522-65 35 49

Klicka här

Jennie Bergh

Upphandlare/KMA-samordnare

0522-65 35 53

Klicka här

Jonas Olsson

Projektledare

0522-65 35 67

Klicka här

Margaretha Johnsson

Ny- och ombyggnationer

0522-65 35 66

Klicka här

Peter Mattsson

Ombyggnadskoordinator

0522-65 35 28

Klicka här