Dalaberg

/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=f7639e22-b99c-44d5-9214-483b2042ded4&width=700
/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=f466ab3e-730c-43b6-93f2-bca0aab79f6a&width=700
/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=0bfb962e-11b0-406a-a838-a36605bef395&width=700
/Global/DisplayMultimediaDescription.ashx?guid=02553139-e8b8-45f8-bbf9-c03a83f80507&width=700
  •  
  •  
  •  
  •  

Något av det bästa med området Dalaberg, i norra delen av staden, är de vidsträckta grönområdena som inbjuder till både motion och rekreation. Dalaberg har också sitt eget stadsdelscentrum där du kan hitta mycket av det mest nödvändiga i vardagen. Till exempel finns här livsmedels- och servicebutik, pizzeria, vårdcentral, apotek, bibliotek, tandläkare, fritidsgård med mera. I området finns också skola och förskola och i nära anslutning hittar du idrottsanläggningar för fotboll och hockey. Tack vare bra bussförbindelser känns centrum inte långt bort.


Vi har fastigheter på följande adresser:

Svedjestråket 2-24
Hyggestråket 1-6