Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • När får jag hämta nycklarna till min nya lägenhet?

 • Du är välkommen att hämta dina nycklar efter klockan 14.00 på tillträdesdagen om inget annat gjorts upp i förväg. Skulle tillträdesdagen infalla på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, kan du få dina nycklar först nästa vardag.

 • Hur säger jag upp min lägenhet?

 • – Eftersom ditt kontrakt är en juridisk handling kan vi inte ta emot din uppsägning via telefon. Du är välkommen att antingen besöka oss på kundservice eller skicka in din uppsägning skriftligt med namnteckning.

 • Hur lång är uppsägningstiden?

 • Uppsägningstiden är tre månader och tiden börjar räknas från nästkommande månadsskifte. Det betyder att om du till exempel säger upp lägenheten 17 mars börjar uppsägningstiden att räknas från 1 april.

 • Jag har sagt upp min lägenhet, vad händer nu?

 • När du har sagt upp ditt hyresavtal börjar vi leta efter en ny hyresgäst till lägenheten. Vi har som målsättning att skriva kontrakt med nästa hyresgäst så snart som möjligt. Annonsen på lägenheten ligger normalt ute på vår hemsida cirka sju dagar, undantag BoLotto. Därefter kommer de fem personerna som fått ett erbjudande på lägenhet att höra av sig till dig för en visning av lägenheten. Du är enligt hyreslagen skyldig att visa lägenheten för de sökande som vi erbjudit en visning.

 • Frågor om hyresbetalning

 • Nedan har vi sammanställt vanliga frågor som gäller hyresavier och betalning av hyran.

 • Vad är en avflyttningsbesiktning?

 • När du har sagt upp din lägenhet genomför Uddevallahem en besiktning. Vår förvaltare går igenom lägenhetens generella skick och noterar eventuella skador i ett besiktningsprotokoll. Protokollet får du därefter ta del av. Syftet med denna besiktning är att fånga upp vad som behöver åtgärdas i lägenheten samt att protokollföra lägenhetens skick innan nästa hyresgäst flyttar in. Det som bedöms som ”onormalt slitage” är du skyldig att ersätta Uddevallahem för åtgärdandet av skadan eller åtgärda skadan själv på ett fackmannamässigt sätt inom en vecka.

  Ska du flytta inom Uddevallahem kommer en förhandsbesiktning att göras innan kontraktet på din nya lägenhet signeras.

 • Behöver jag förbereda något innan besiktningen?

 • Avflyttningsbesiktningen, alltså den som utförs inom sju dagar efter uppsägningen, kräver ingen förberedelse. Du behöver inte flytta undan dina möbler och väljer själv om du vill städa eller inte.

 • Vad innebär det att flyttstäda?

 • Lägenheten ska vara i bra skick när du flyttar. Den som tar över lägenheten efter dig ska inte behöva börja med att städa. Det betyder att du måste göra en noggrann städning, inte bara av lägenheten, utan även av eventuella biutrymmen som balkong, förråd, garage och så vidare. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning.

  I samband med att du flyttar ut görs en städbesiktning av lägenheten. Skulle din städning inte bli godkänd, och vi behöver anlita en städfirma, får du stå för den kostnaden. En faktura skickas till din nya adress.

 • När ska jag senast lämna nycklarna vid utflyttning?

 • Om du har sagt upp din lägenhet och det är dags att flytta ska du lämna lägenheten och hålla den tillgänglig för nästkommande hyresgäst, senast klockan 11.00 dagen efter att hyrestiden har löpt ut. Skulle detta infalla på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det ske nästa vardag. Kom ihåg att lägenheten alltid ska lämnas väl städad.