Förtydligande angående bruksvärdesprövningen på Walkeskroken

Med anledning av de senaste dagarnas utspel och rapportering om våra förhandlingar om hyresjusteringar för 128 lägenheter på Walkeskroken, vill Uddevallahem här ta tillfället i akt att förklara vår syn på saken;

Tidigare i år inledde Uddevallahem en process för att göra en så kallad bruksvärdesprövning av våra fastigheter på Walkeskroken, för att på det sättet få till stånd en korrigering av hyrorna i de aktuella fastigheterna.

Bakgrunden är att vi sedan länge noterat att vi har hyresnivåer på Walkeskroken som ligger under jämförbara objekt.

Syftet från Uddevallahems sida är väldigt enkelt. Vi vill ha rättvisa hyresnivåer i vårt bestånd.

Som exempel behöver vi ha ett genomsnittligt yrkande om 11,8 procent på Walkeskroken, för att vara i nivå med jämförbar fastighet i närheten. Skillnaden anser inte Uddevallahem är rättvis – och det är en differens som vi har svårt att förklara och motivera för våra övriga drygt 4 000 hyresgäster.

Sedan förhandlingarna med Hyresgästföreningen strandat på lokal nivå har Uddevallahem, med stöd av vår branschorganisation SABO, hänskjutit ärendet till Hyresnämnden som under hösten kommer ta ställning till om vi kommer få ärendet prövat.

Vi tycker att det är synd att vi som parter inte lyckades i den lokala förhandlingen och såg tyvärr ingen annan väg än att vända oss till Hyresnämnden. Hyresnämnden är en opartisk rättsinstans som medlar i tvister rörande bostäder och lokaler. Hyresnämnden bestämmer hyressättningen för alla lägenheter innebärande en skälig och rättvis prövning av din hyra. (vill du veta hur det fungerar så kan du läsa mer på www.hyresnamnden.se)

Vi vill avslutningsvis också understryka att vi gör ett yrkande och att det är Hyresnämnden som ytterst avgör eventuella nivåer. Det finns också skyddsregler att ta hänsyn till. Dessa regler är till som ett skydd för hyresgästen mot oskälig höjning. En eventuell hyreshöjning kommer att ske i en trappning över flera år. Uddevallahem har inga som helst ambitioner att driva igenom hela höjningen direkt.