Klart med nya hyror för Uddevallahems hyresgäster

Ett nytt hyresavtal är klart mellan Uddevallahem och Hyresgästföreningen. Det nya avtalet är på ett år och innebär en hyreshöjning med i genomsnitt 2,0 procent för Uddevallahems hyresgäster.

- Utfallet i årets hyresförhandling är ett resultat av konstruktiva diskussioner och förhandlingar med Hyresgästföreningen, där vi i samförstånd kommit överens om nivån, säger Uddevallahems vd Thomas Aebeloe.

Parterna har i årets förhandling enats om en differentierad hyreshöjning i spannet 1,25-3,50 procent, där den genomsnittliga hyreshöjningen för Uddevallahems hyresgäster alltså ligger på 2,0 procent.

- Hyresjusteringen ska ses i skenet av att Uddevallahem har ökade driftskostnader för till exempel fjärrvärme och el, samt kostnadsökningar på de varor och tjänster vi köper för att renovera och underhålla våra fastigheter. Att vi sedan har valt en differentierad hyreshöjning är för att jämna ut de hyresskillnader vi har i vårt bestånd, säger Thomas Aebeloe.

Avtalet gäller från 1 april 2019 och ett år framåt. Samtidigt enades parterna också om att avgiften för p-platser ska höjas med 5 kronor/månad och för garageplatser med 10 kronor/månad.