Miljövärdar skapar trygga och trivsamma boendemiljöer

Nu har fem miljövärdar börjat sitt arbete i Dalaberg, Hovhult och Tureborg. Satsningen är ett samarbete mellan Uddevallahem och kommunens arbetsmarknadsavdelning. Målet är att hålla bostadsområdena rena och snygga samt skapa ökad trivsel och trygghet. Samtidigt är det en möjlighet att ge de arbetssökande en chans att bli anställningsbara.

Miljövärdarna Mulki Hiraabe, Sahro Nuurali och Sofia Hussein Muhamud är själva bosatta i Dalaberg och Hovhult. De trivs med jobbet.

 

Miljövärdarna Sofia Hussein Muhamud, Mulki Hirabi och Sahro Nuurali är själva bosatta i Dalaberg och Hovhult. De har arbetat ett par veckor och trivs med att ha arbetsuppgifter både inomhus och utomhus. I jobbet ingår till exempel trappstädning och att se till att det är rent och snyggt i Uddevallahems tvättstugor, soprum och utemiljöer. De jobbar tillsammans med personal från Uddevallahem, som utbildar och handleder dem i arbetet. Alla är glada över sina nya jobb.

- Vi får höra av boende att de tycker att det blir fint av vårt arbete. Och vi säger till om vi ser att någon slänger något på marken, säger de.

Uddevallahem är mycket positivt till satsningen. Miljövärdarna blir naturliga ambassadörer för sitt bostadsområde och förhoppningen är att det i sin tur bidrar till ökad delaktighet, minskad skadegörelse och trivsammare miljöer. 

- Vi är mycket glada att få vara delaktiga i arbetet med att bryta segregationen och få fler i arbete. Det är ett viktigt uppdrag för oss i allmännyttan, säger Mikael Måneling, förvaltningschef på Uddevallahem, och fortsätter:

- Arbetsuppgifterna är oerhört viktiga för att öka tryggheten och trivseln i områdena och vi tror väldigt mycket på att engagera de boende. På sikt hoppas vi dels kunna anställa några personer, dels att detta ska ge den arbetslivserfarenhet som krävs för att gå vidare till andra verksamheter.

Parallellt med arbetet på Uddevallahem läser de yrkessvenska under tio procent av arbetstiden och har en kontaktperson på arbetsmarknadsavdelningen som regelbundet följer upp hur det går för dem och coachar dem. Anställningen är till en början en sex månader lång arbetsmarknadsinsats för att öka chanserna till fortsatt jobb. Målsättningen är att deltagarna ska bryta sin arbetslöshet och bli anställningsbara.

- Vårt fokus i dessa bostadsområden är att få fler att närma sig arbetsmarknaden med målet att få ett riktigt jobb. Det här är en väldigt positiv satsning där alla vill vara med och göra skillnad. Hos Uddevallahem får de både utbildning och värdefull erfarenhet, som gör att de sedan kan söka arbete inom branschen, säger Pia Strömsholm, chef för arbetsmarknadsavdelningen i Uddevalla kommun.

Miljövärdarna Sofia Hussein Muhamud, Sahro Nuurali och Mulki Hiraabe tillsammans med Uddevallahems besiktningsman Owe Andreasson och förvaltare Mattias Pettersson-Pohl.