Nu hyr vi ut laddplatser på Tureborg och Skogslyckan

Här kommer en glad nyhet för dig som kör elbil. Nu har du som är hyresgäst hos Uddevallahem möjlighet att hyra laddplats på Tureborg eller Skogslyckan.

Parkeringsplatserna finns på Klippgatan och Ögårdsvägen och är i första hand avsedda för dig som kör elbil. Det finns två platser på vardera ställe.

Du som kör elbil och vill söka någon av dessa platser kan göra det via vår hemsida. Observera att du behöver vara hyresgäst och registrerad på Mina sidor för att kunna söka platserna.

Elbilar är på snabb tillväxt i hela världen. Just nu har antalet laddbara fordon ökat med 57 procent de senaste tolv månaderna i Sverige, och prognosen är 72 000 laddbara fordon vid årsskiftet.

Uddevallahem följer samhällsutvecklingen och som en följd av utvecklingen på elbilsmarknaden vill vi kunna erbjuda våra hyresgäster laddmöjligheter.

Förutom nämnda laddplatser på Tureborg och Skogslyckan har vi installerat laddplatser i vårt nya hyreshus på Brattgatan. Under året kommer också nya kvarteret Sundberg i centrum att få laddplatser.

Uddevallahem räknar med att fortsätta installera laddplatser i vårt fastighetsbestånd, men i vilken takt detta kommer att ske beror mycket på hur den framtida efterfrågan kommer att se ut.