Nya regler som värnar dig som letar ny bostad

Nu justerar Uddevallahem reglerna i uthyrningen för att göra det bättre för alla som söker lägenhet. Följande gäller från och med årsskiftet:

  • Den som under en 12-månadersperiod tackat nej till fyra lägenheter man blivit erbjuden, spärras från att söka fler lediga lägenheter kommande sex månader. Du behåller dina köpoäng.
  • Den som vid två tillfällen inte svarar på sitt visningserbjudande spärras från att söka fler lediga lägenheter kommande sex månader. Du behåller dina köpoäng.

Idag är det alltför många som söker lägenheter man inte är intresserad av, och sedan uteblir från visningar man blivit erbjuden. På det sättet går de längre bak i kön miste om erbjudandet. Det vill Uddevallahem motverka genom den här justeringen i reglerna. Vi vill istället att våra visningserbjudanden ska gå till sökande som verkligen är intresserade av den lediga lägenheten.

Som sökande kan du precis som tidigare göra intresseanmälningar på upp till fem lägenheter åt gången. Notera också att om vi har kommit överens om att skriva kontrakt men du väljer att avstå kontraktsskrivningen, nollställs dina köpoäng och du kommer att spärras från att söka fler lägenheter i sex månader.