Östanvindsvägen

På Unneröd ska Uddevallahem ROT-renovera sammanlagt 231 lägenheter. Arbetet startade i mars 2017 och kommer att pågå under 2017 och 2018. Vi inleder med höghusen på Östanvindsvägen 12-16 och fortsätter sedan med Östanvindsvägen 19, 13 samt Ögårdsvägen 1.

Arbetet innefattar en totalrenovering av kök och badrum. Dessutom installerar vi ny ventilations- och elanläggning, vi satsar på åtgärder för att göra husen mer energieffektiva och vi byter fönster. Bland annat. Höghusen på Östanvindsvägen 12-16 får också en ny fasad som går i grått (se bilden ovan).

De här husen på Unneröd byggdes i mitten av 1960-talet och är således omkring 50 år gamla.

Fotnot: ROT är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.