Tureborgsvägen 22

På Tureborgsvägen 22 ROT-renoverar Uddevallahem nu 68 lägenheter. Arbetet startade i mars 2018 och kommer att hålla på till första kvartalet 2019.

Arbetet innefattar en totalrenovering av kök, badrum och hall. Dessutom installerar vi ny ventilations- och elanläggning, vi satsar på åtgärder för att göra husen mer energieffektiva och vi byter maskiner i tvättstugan. Bland annat. 

Det här huset är byggt 1960 och är således nästan 60 år gammalt, vilket förklarar behovet av en större renovering. Detta är den sista fastigheten som återstår för Uddevallahem att ROT-renovera på Tureborg.

Fotnot: ROT är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.