Vägavstängningar på Strömstadsvägen - 15 april och framåt

Inför Uddevalla kommuns asfaltering av Strömstadsvägen kommer Västvatten att passa på att utföra underhållsarbete och byta ut flera dricksvattenledningar och spillvattenledningar i området.

Läs mer...

Senaste