Tillgänglighetsredogörelse

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen, på grund av funktionsnedsättning ska hindras från att använda digital service. För uddevallahem.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Tillgänglighetsredogörelse för uddevallahem.se 

Det är Uddevallahem som står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är vår webbsida?

Tillgängligheten för den här webbsidan är god och vi är medvetna om att delar av vår webbsida inte är helt tillgängliga. Bristerna vi känner till redovisar vi nedan.  

  • På grund av att kontrasterna (skillnaden mellan olika färger) på vissa knappar och informationsrutor inte är tillräckligt bra kan det vara svårt att läsa vissa texter. 
  •  Det finns pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade och inte kan läsas upp med skärmläsningsverktyg. Vår ambition är att åtgärda detta senast 15 december 2020.
  • Vissa av våra bilder saknar alternativ bildtext. Därför kan ett skärmläsningsverktyg gå miste om information. Vår ambition är att åtgärda tillgänglighetsproblematiken för våra bilder (undantag planskisser) senast 15 december 2020. 
  • Planskisser över lediga lägenheter publiceras i bildformat och är inte tillgänglighetsanpassade, därmed kan de inte läsas upp med skärmläsningsverktyg. Se rubrik oskäligt betungande anpassning nedan. 
Oskäligt betungande anpassning

Uddevallahem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • De ca 4700 olika planskisser vi tillhandahåller över lediga lägenheter i PDF/ bildformat är inte tillgänglighetsanpassade.
Test av tillgängligheten 

Vi har använt ett verktyg för självskattande granskning av vår webbsida. För att alltid ha de senaste uppdateringarna för digital tillgänglighet på vår hemsida samarbetar vi med vår leverantör. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Denna tillgänglighetsredogörelse upprättades 4 augusti 2020 och publicerades 22 september 2020. Webbplatsen publicerades 6 juli 2018.

 

Dina synpunkter är viktiga

Vi vill alltid förbättra oss och det gäller även tillgängligheten för vår webbplats. 

Har du upptäckt ett problem som inte är beskrivet på den här sidan eller om du anser att uddevallahem.se inte uppfyller lagens krav ber vi dig kontakta oss enligt nedan.

Kontakta oss

Skicka ett e-post till info@uddevallahem.se eller ring 0522-653500

Svarstiden på e-post är normalt 2-3 arbetsdagar. 

Kontakta myndigheten för tillsyn 

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.