Den här fastigheten har ett annat utseende än övriga fastigheter i området, det beror på att den 2015 genomgick en totalrenovering som en del av ett pilotprojekt.

Husets tolv lägenheter fick då nya kök, badrum, fönster och modern ventilation som ger en skön inomhuskomfort. Dessutom har fastigheten tilläggsisolerats och fått ny fasad, vilket också gjort för komfort och utseende. Här har du möjlighet till egen odlingsplats.

 

Fasaden på visvägen 2-4