Renovering och underhåll

När du bor hos oss har du ansvaret för delar av underhållet i din lägenhet och behöver själv se till att lägenheten hålls i gott skick. 

Här är några saker som kan vara bra att veta innan du påbörjar renovering och underhåll i din lägenhet.

Borra hål i vägg
Alla borrhål du gör i dina väggar måste du också återställa den dag du flyttar ur lägenheten. Tänk dig därför för så att du inte gör fler borrhål och större åverkan på dina väggar än nödvändigt. För många borrhål och onormalt slitage kan innebära att vi blir tvungna att debitera dig för kostnaden att återställa väggen. Tänk också på att inte borra i väggen i badrummet. Det kan orsaka fuktskador som du själv får bekosta.

Måla väggar i lägenheten
Om du som hyresgäst själv vill måla om i ett rum så går detta bra. Det ska göras på ett fackmannamässigt* sätt och med en neutral kulör gärna vitt med en kulörkod som heter 0502Y med glans 7.  Om du däremot väljer en egen färg som besiktningsmannen inte godkänner, exempelvis en stark kulör, så kan det vid avflytt behövas en ommålning.

Rengöring
Tänk på att rengöra på rätt sätt för att inte orsaka onödigt slitage. Undvik att använda för mycket vatten när du rengör golven, det riskerar att skada mer än det gör nytta. Vrid ur din mjuka trasa väl och använd skonsamma rengöringsmedel.
Var också observant på fettfläckar på tapeten. Det är annars en vanlig orsak till att lägenheten behöver åtgärdas när en hyresgäst flyttar ut.

Vattenskador
Misstänker du en vattenskada i din lägenhet, eller i fastigheten där du bor, ska du omgående informera Uddevallahem, så att vi kan hantera skadan innan den blir för stor. Likaså är det viktigt att du felanmäler om du har en droppande kran, eller en toalettstol som står och rinner. En droppande kran kan ensam orsaka ett enormt slöseri av vatten.

Person som målar vägg vit

Fackmannamässigt utfört

Du har rätt att själv ta kostnaden för att måla och tapetsera din lägenhet för att ge den din personliga prägel, och du behöver inte begära vårt godkännande för att göra detta. Dock förväntar vi oss att arbetet utförs på ett fackmannamässigt* sätt. Om det inte uppfyller den standarden kan du bli skyldig att ersätta eventuella skador.

Om du väljer en färgsättning som anses vara extrem i förhållande till vad som normalt anses smakfullt, kan detta påverka lägenhetens "bruksvärde," och du kan bli ansvarig för eventuell kompensation.

*Enligt en allmän definition så innebär det att ett arbete ska utföras på ett sådant sätt som normalt kan förväntas av en seriös fackman, i detta fall en målare. Kravet kopplas alltså till de krav på kompetens som krävs inom den aktuella branschen.

<