Sunnanvindsvägen 2-4

Våra fastigheter här kallas för ”gröna gården” på grund av husens ursprungliga färg. Husen är bland de äldsta på Skogslyckan och genomgick under 2019/2020 en renovering då lägenheterna fick nya kök och badrum och gården fick ny lekplats och grillplats. Samtidigt byttes fasaden och husen fick en grå färg.

Lekplats och fastighet på Sunnanvindsvägen 2-4 Lekplats och fastighet på Sunnanvindsvägen 2-4 Flygfoto över Sunnanvindsvägen och Nordanvindsvägen på Skogslyckan