Års- och hållbarhetsredovisning

Uddevallahem har en god och stabil ekonomi, vilket innebär ett tryggt boende för våra hyresgäster. Det betyder också att vi varje år satsar stora summor på renovering, underhåll och förnyelsearbete av våra fastigheter, parallellt med att vi bygger nya lägenheter för att möta den efterfrågan på bostäder som finns. Hållbarhet är en viktig del av vårt dagliga arbete och i vår års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vår verksamhet, hur vi arbetar och se exempel från året som gått.

Års_och hållbarhetsredovisning framsida 2023

Tidigare årsredovisningar

Kvinna syns bland gröna blad

Tjej sitter på klippa