Rökfritt boende

Kvinna bryter av en cigarett

I takt med att allt fler platser blir rökfria ökar förväntningarna på att kunna vistas i rökfria miljöer.

Tack vare önskemål från våra hyresgäster kan vi erbjuda rökfria boendemiljöer i några av våra fastigheter. I nuläget är fastigheterna på Anders Knapes väg 3A och 3B samt Aspekullsvägen 4A och 4B rökfria boenden.

Vad innebär rökfria trappuppgångar?

Rökförbudet gäller all form av rökning och inkluderar även vattenpipa och e-cigaretter. Förbudet gäller såväl inne i lägenheten som på balkong/uteplats och gemensamma utrymmen så som trapphus med mera. Detta gäller dig och ditt hushåll samt de som besöker dig.

Jag störs av att grannen i uppgången bredvid röker. Vad ska jag göra?

I ett hyreshus bor man nära sina grannar och det gäller att ta hänsyn till dem som bor runt omkring. Om du blir störd av att grannen röker – prata gärna med din granne och berätta att röken stör dig. 

Jag störs av att min granne röker, kan ni inte tvinga fram ett förbud om majoriteten är för det?

Nej, det kan vi inte. Eftersom det inte finns någon lag som förbjuder rökning i lägenheter vill vi att alla ska vara överens när vi inför helt rökfria uppgångar.

Varför just rökning? Varför inte förbjuda pälsdjur eller parfym som många är allergiska mot?

Enligt Folkhälsomyndigheten är rökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död som faktiskt går att förebygga. Även personer i omgivningen påverkas negativt genom rökning. Idag är det bara dryga 8 procent av befolkningen som uppger att de röker dagligen.

Att rökning har en så stor negativ inverkan på den egna och omgivningens hälsa i kombination med att relativt få människor röker och att en majoritet av våra hyresgäster skulle vilja bo rökfritt gör att vi har valt att erbjuda rökfria uppgångar där alla grannar är överens.

Illustration rökförbud

Vill du också ha en rökfri boendemiljö?

Du som redan bor hos oss kan också vara med och påverka din boendemiljö. Om alla grannar i en uppgång är överens och går ihop och skickar in en ansökan till oss, kommer vi att skicka ut kontraktstillägg och därefter införa rökfritt i uppgången.

Rökfritt innebär i det här fallet att uppgången blir helt rökfri, det vill säga att rökning inte blir tillåten i lägenheter, på balkonger eller lägenhetens uteplats.

Är du intresserad? Använd detta dokument för att samla dina grannars intresseanmälan och skicka in det till oss!

Observera att alla i huset måste godkänna förslaget för att Uddevallahem ska kunna gå vidare med ert önskemål!