Något av det bästa med området Dalaberg, i norra delen av staden, är de vidsträckta grönområdena som inbjuder till både motion och rekreation. Området har mellan 2021-2023 genomgått en stor renovering  där lägenheterna fått nya badrum, fönster och ny lägenhetsdörr. Fastigheterna har fått nya fasader, ny ventilation och nya vatten- och avloppsrör.

Dalaberg har sitt eget stadsdelscentrum där du kan hitta mycket av det mest nödvändiga i vardagen. Till exempel finns här livsmedels- och servicebutik, pizzeria, vårdcentral, apotek, bibliotek, tandläkare, fritidsgård med mera. I området finns också skola och förskola och i nära anslutning hittar du idrottsanläggningar för fotboll och hockey. Tack vare bra bussförbindelser känns centrum inte långt bort.


Vi har fastigheter på följande adresser: