Vi vet att många av våra hyresgäster uppskattar att ha sin egen parkeringsplats, istället för att behöva åka runt och leta ledig plats. Därför erbjuder Uddevallahem möjligheten att hyra sin parkeringsplats i de flesta av våra områden.

Grundregeln är att man ska ges möjlighet att hyra 1 plats/lägenhet, men detta kan variera beroende på hur både utbud och efterfrågan ser ut i just ditt område. Vi påminner också om att man själv är ansvarig för sin parkeringsplats, när det gäller till exempel snöröjning.

Om du ej är hyresgäst hos Uddevallahem eller hyr en parkeringsplats utanför ditt närområde tillkommer 25% moms på hyran enligt Skatteverkets regler. Uddevallahem har flertalet dotterbolag inom koncernen, enligt Skatteverkets regler måste lägenhetsavtal och bilplatssavtal vara knutna till samma dotterbolag för att parkeringsplatsen ska vara momsbefriad.

Om du vill hyra parkeringsplats eller har frågor som rör parkering, logga in på Mina sidor eller kontakta vår kundservice på 0522 – 65 35 00. För dig som redan har en parkering hos Uddevallahem och vill byta till en parkeringsplats som passar dig bättre, gäller en uppsägningstid på två månader.

För dig som kör elbil

Uddevallahem har några laddplatser att hyra ut till hyresgäster som kör elbil. Dessa bilplatser finns på Tureborg, Skogslyckan och i centrum. Kontakta vår uthyrning om du söker laddplats till din elbil.

Här kan du läsa mer om våra laddplatser.

Någon har parkerat på min plats

Om någon har parkerat på den parkeringsplats som du hyr ska du ringa vårt vaktbolag, 0522-65 35 88. När de kommer ska du visa ditt hyreskontrakt. Då kan vaktbolaget bötfälla bilen som står på din plats.

Besöksparkering

Uddevallahems besöksparkeringar är avgiftsbelagda. Skälet till detta är att vi vill underlätta för alla besökare som vill hälsa på och behöver en parkeringsplats. När platserna var avgiftsfria upptogs de många gånger av våra egna hyresgäster eller av andra boende i området.

För att kunna parkera behöver du som besökare ladda ner appen EasyPark för att starta och avsluta parkeringen.

Vid varje besöksparkering finns det information om hur tjänsten fungerar. Du kan också läsa mer på EasyParks hemsida, www.easypark.se.

Bilkörning och parkering på våra gårdar

Uddevallahems innergårdar ska så långt det går vara bilfria. Vi har många barn som springer och leker på våra gårdar och de ska kunna känna sig trygga.

Kör bara in på gården med bil när det är nödvändigt, när du har i- och urlastning som verkligen kräver det. Så snart du är klar – flytta bort bilen. Det är inte tillåtet att låta bilen stå kvar inne på gården. Självklart är det särskilt viktigt att du kör långsamt och med god uppsikt inne på våra gårdar!

Parkerade bilar

Relaterade länkar

Våra lediga p-platser

För att hyra en parkeringsplats krävs att du är hyresgäst hos oss. Logga in på Mina sidor för att se våra lediga p-platser och göra en intresseanmälan. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper de dig. 

Våra laddplatser

Här kan du läsa mer om våra laddplatser.

EasyPark för besöksparkeringar

För att kunna parkera behöver du som besökare ladda ner appen EasyPark för att starta och avsluta parkeringen.

Här finns information om hur tjänsten fungerar.