Hållbarhet

 

Växt i hand

Uddevallahem är en stor organisation. Med det följer ett ansvar att bedriva en verksamhet som är trygg, hållbar och levererar hög kvalitet till dig som kund. Vi ställer höga krav på oss själva och det gör även våra kunder och medarbetare. För att säkerställa att vi gör ett bra jobb behöver vi arbeta systematiskt och i enlighet med gällande lagar och regelverk.

Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån ett helhetsperspektiv där alla tre dimensioner av hållbarhet samverkar och genomsyrar alla delar av vår verksamhet. När vi bygger, utvecklar och förvaltar våra fastigheter, när vi gör affärer samt i dialogen med kollegor och övriga intressenter. Vi säkerställer det genom att vi har ett systematiskt arbete inom hållbarhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi verkar för att vara en hållbar arbetsplats och en attraktiv hyresvärd, där vi har en ansvarsfull ekonomi och klimatsmarta boenden. Vårt uppdrag som en del av allmännyttan gör oss också till en aktiv samhällsaktör som är drivande i arbetet med att skapa en hållbar utveckling för vårt samhälle.

Våra certifieringar

Vi är certifierade i kvalitet enligt ISO 9001:2015, i miljö enligt ISO 14001:2015 och i arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018. Summerat kan man säga att vi satsar på större hänsyn och anpassningar till ett hållbart och bärkraftigt samhälle samt att vi får till bra processer och effektiva arbetssätt med dig som kund i fokus.

ISO 14001 En internationell standard som hjälper företag eller organisationer att fokusera rätt i miljöarbetet. ISO 14001 är ett kostnadseffektivt sätt att bedriva miljöfrågor och miljöarbete genom att resurser används på rätt sätt.

ISO 45001 En internationell standard som hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer krav kring bland annat säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

ISO 9001 En standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. ISO 9001 beskriver arbetet med ständiga förbättringar och justeringar av verksamheten för att möta kundernas behov.

Vårt hållbarhetsarbete

Här kan du läsa mer om vårt ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete.

HR- och hållbarhetschef

Lisa Bogren

lisa.bogren@uddevallahem.se

0522-65 35 07

Visselblåsning

Har du observerat någonting som du vill uppmärksamma oss på i enlighet med EU:s visselblåsardirektiv, använd länken nedan. Du är anonym. 

Rapporteringstjänst för Uddevallahem