Här är information för dig som hyr lokal av Uddevallahem.

Felanmälan och service

Om du upptäcker fel i din lokal vänder du dig till vår kundservice som ser till att du få den hjälp du behöver. Är det riktigt akut vänder du dig till Servicejouren.

Du kan ringa till vår kundservice på 0522-65 35 00 för att få svar på dina frågor eller göra en felanmälan. Vi registrerar alltid din förfrågan och ser till att du blir kontaktad av den du sökt. Om vi inte kan lösa ditt ärende direkt tar vi reda på vem som kan hjälpa dig.

Det är bovärden för ditt område som ansvarar för att avhjälpa felet i din lokal. Du kontaktar bovärden via vår kundservice. Vi återkopplar till dig så snart som möjligt för att bekräfta att vi tagit emot din anmälan samt informera om när vi kan hjälpa dig.

Förändrade behov

Vi vill att du som hyresgäst ska få de bästa förutsättningar att driva en gynnsam verksamhet i dina lokaler. Därför sker lokalanpassning normalt alltid före inflyttning. Men förändringsbehov kan även dyka upp under en avtalsperiod. När våra kunder behöver omorganisera sig, anställa, yteffektivisera, profilera sig tydligare eller verksamhetsanpassa finns vi till hands för att diskutera och hitta nya lösningar.

Nya lösningar för nya behov

Vi arbetar alltid för att möta våra kunders förändrade behov. Genom regelbundna kundbesök lär vi känna våra kunder och är alltid intresserade av att hitta lösningar på nya lokalbehov. Vi är måna om att skapa långsiktiga kundrelationer och tror på att vara flexibla och anpassa oss efter våra kunders utveckling.

Du är med andra ord alltid välkommen att vända dig till oss. 

Överlåtelse av lokal

Enligt hyreslagen ska du ha hyrt lokalen i minst tre år för att ha rätt att överlåta den. Dessutom måste lokalen överlåtas till någon som även tar över din verksamhet. Kontakta Uddevallahem för mer information.

Här finns blankett att skriva ut och fylla i för dig som vill ansöka om överlåtelse av hyresavtal.

Ansökan överlåtelse lokal

När enskild firma blir aktiebolag

Har du enskild firma så är du själv, som fysisk person, hyresgäst. Om verksamheten förändras och övergår till att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta lokaluthyraren hos oss för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget. En överlåtelse till ett aktiebolag kan innebära en sämre säkerhet för hyresvärden. Det är därför vanligt att hyresvärden kräver bankgaranti eller annan säkerhet för att godkänna en sådan överlåtelse.

Tänk på att för att få ändra användningen av din lokal måste du först ha tillstånd från oss. I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet, vilket kan innebära att användningen inte får ändras trots att vi har godkänt det. Ta alltid kontakt med Uddevallahem om du tänker ändra din verksamhet.

Skyltning

Det finns olika sätt att marknadsföra sin verksamhet på i stadsmiljön. En skylt som talar om att du finns och vad du gör är ofta viktig. För att sätta upp skyltar behöver du både tillstånd från oss och bygglov.

Om du vill sätta upp en skylt, ett skyltskåp eller liknande behöver du först få ett tillstånd från oss. Efter vårt godkännande ansöker du om bygglov hos Uddevalla kommun.

Tänk på att innan du sätter upp din skylt måste vi först få en kopia på ditt byggnadslov.

Skötsel och underhåll

Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen beträffande skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Det är alltid avtalet som gäller!

Under rubriken Allmänna Bestämmelser på ditt hyresavtal står vad du som hyresgäst ansvarar för och vad vi som hyresvärd ansvarar för. 

Vanligtvis ansvarar hyresvärden för följande delar

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entréportar)
  • Fastighetens installationer såsom vatten, värme, ventilation, hissar och el
  • Renhållning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning

Vanligtvis ansvarar hyresgästen för följande delar

  • Lokalens inre underhåll vad gäller golv, väggar och tak.
  • Underhåll och utbyte av exempelvis kylskåp och spis.
  • Övriga installationer eller utrustning som du själv installerat.
  • Du kan själv när som helst på egen bekostnad till exempel måla och tapetsera om det görs på ett fackmannamässigt sätt.

Kom ihåg att du alltid måste kontakta oss innan du ändrar något i din lokal.

Trygghet och säkerhet

Vi tillhandahåller en standardlokal. Det är du som hyresgäst som ansvarar för inbrottsskydd som exempelvis skalskydd, lås och försäkringar. Inbrottsskyddet bör anpassas till verksamheten som bedrivs i lokalen.

Det är du som hyresgäst som är kostnadsansvarig för skador som uppstår i lokalen vid inbrott. Tänk på att alltid skaffa en företagsförsäkring som passar för din verksamhet. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen.

Hyresbetalning

Lokalhyra ska betalas kvartalsvis i förskott om vi inte avtalat något annat. Enligt hyreslagens bestämmelser ska hyra och tillhörande avgifter betalas senast sista vardagen före varje nytt kvartals början. Du kan betala till oss på flera olika sätt. Det bästa och mest miljövänliga alternativet är med e-faktura.

E-faktura

E-faktura, elektronisk faktura, är det smartaste sättet att betala hyran. E-fakturan skickas direkt till din Internetbank och när du går in på bankens hemsida får du ett meddelande om "ny e-faktura". Genom att klicka "godkänn" betalas fakturan. Den här tjänsten vänder sig till dig som är internetkund. Vill du ansöka eller veta mer om e-faktura, kontakta din bank.

Autogiro

Det är smidigt är det att betala hyran via autogiro. Hyran dras då varje kvartal automatiskt från bankkontot. Du får även en hyresavi så att du kan kontrollera belopp och dag när hyran dras. Autogiro är gratis.

Internet

Du kan också betala hyran på Internet, via Uddevallahems postgiro samt det OCR-nummer som finns på inbetalningskortet. Detta för att vi ska kunna identifiera att betalningen kommer från dig.

Postgiro: 81  01-8

Mer om din hyra

Här har vi samlat information som har med din hyra att göra.

Hyresperiod

Enligt regler i hyreslagen gäller ett hyresavtal för en lokal oftast för en period på tre år eller mer.

Hyresindex

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen räknas din hyra om varje år. När du tecknar ett avtal kommer vi överens om ett basindex som hyran binds till. Hyresförändringen följer Konsumentprisindex (KPI). KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån. Varje år jämförs din hyra med det nya KPI och hyran ändras beroende på vilket KPI som har bestämts.

Kostnader utöver hyran

I de flesta avtal för Uddevallahem hyreslokaler finns fler kostnadsposter än själva hyran. Det kan exempelvis vara kostnad för värme/kyla eller fastighetsskatt.

Kvartalshyra

Kvartalshyra är vanligt i lokalbranschen och vi har det i de flesta av våra lokalhyresavtal.

Marknadshyra

Uddevallahem använder sig av marknadshyra. Det innebär att du betalar vad marknaden tycker att lokalen är värd vid det tillfälle då vi skriver hyresavtal. Marknadshyran kan skilja sig mellan olika stadsdelar - men även inom stadsdelarna beroende på läge och beroende på vad lokalen kan användas till. Marknadshyran brukar exempelvis vara högre för en butikslokal i markplan är för en lokal i källarplan.  

"Momsad" lokal

En lokal behöver vara momsregistrerad (momsad) för att fastighetsägaren ska kunna dra av moms för drift- och underhållskostnader. Om inte lokalen är momsad blir momsen en kostnad. En förutsättning för att få momsregistrera en lokal är att den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen är registrerad för moms.

Är den verksamhet som du som hyresgäst bedriver inte momsbelagd är inte heller lokalen det, och vi debiterar dig inte moms.

Telefonnummer Servicejouren

Tel: 0522-65 35 85 (vardagar: 16.00 - 07.00, lördag, söndag och helgdag: hela dygnet

Servicejouren hjälper dig med akuta ärenden, som inte kan vänta till nästa dag.

Telefonnummer Trygghetsjouren

Tel: 0522-65 35 99 (vardagar: 16.00 - 07.00, lördag, söndag och helgdag: hela dygnet)

Trygghetsjouren kan  du ringa på kvällar och nätter om någon av de andra hyresgästerna stör.

Dagtid kontaktar du Kundservice. 

Vy över bäveån i Uddevalla centrum

Lokalförvaltare

Anders Linreus
Tel: 0522-65 35 62
Mail: anders.linreus@uddevallahem.se